เคล็ดลับ

9 ข้อควรปฏิบัติเพื่อการใช้ถุงทอง

 • ห่อผลมะม่วงอย่างมีประสิทธภาพ
  1. ดูแลต้นมะม่วงให้เป็นทรงพุ่มสูงประมาน 3 เมตร เพื่อความสะดวกในการจัดการ
  2. แต่งกิ่งให้โปร่งสม่ำเสมอ เพื่อให้แสงส่องได้ทั่วถึง ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคและแมลง
  3. ต้องซอยผลมะม่วงที่ไม่สมบูรณ์ออก และซอยผลให้เหลือเพียงช่อละ 1-2 ผลเท่านั้น
  4. ควรห่อมะม่วงเมื่อผลมีความยาวเท่าไข่ไก่เบอร์ใหญ่ (ประมาน 10 ซม.) เพื่อป้องกันแมลงเจาะวางไข่
  5. ก่อนห่อผล 1 วันต้องพ่นสารฆ่าเชื้ิอราและกำจัดแมลงศ้ตรูพืช สารเคมีที่ใช้พ่นต้องคนให้ละเอียดไม่ให้ตกตะกอน
  6. ควรเลือกใช้หัวพ่นยาที่พ่นฝอยได้ละเอียดที่สุด
  7. หมั่นตรวจสภาพต้นมะม่วงบ่อยๆ และพ่นยาตามอาการ
  8. ระวังน้ำยางจากการตัดก้านช่อ ถ้ามีควรเช็ดออกจากผลก่อนห่อ เพราะทำให้กระดาษสีดำด้านในติดกับผลมะม่วง
  9. สำหรับการผลิตมะม่วงส่งออกควรใช้ถุงใหม่ห่อเสมอ