คุณประโยชน์

ทำให้ผิวมะม่วงเป็นมันเงาและมีสีสวยตามมาตรฐาน
ทำให้ผิวมะม่วงเป็นมันเงาและมีสีสวยตามมาตรฐาน
คุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกันมด และแมลงวันทองได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกันมด และแมลงวันทองได้ เป็นอย่างดี
แก้ปัญหาผิวมะม่วงเป็นคราบจากน้ำฝนและน้ำค้าง
แก้ปัญหาผิวมะม่วงเป็นคราบจากน้ำฝนและน้ำค้าง
ป้องกันโรคระบาด เชื้อรา และแบคทีเรีย
ป้องกันโรคระบาด เชื้อรา และแบคทีเรีย
กันรอยขีดข่วนจากการเสียดสีของกิ่งและใบไม้
กันรอยขีดข่วนจากการเสียดสีของกิ่งและใบไม้
ป้องกันผลไม้จากสารเคมี เมื่อจำเป็นต้องพ่นไล่ศัตรูพืชอื่นๆ
ป้องกันผลไม้จากสารเคมี เมื่อจำเป็นต้องพ่นไล่ศัตรูพืชอื่นๆ
ผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐานเกรด เอ มากขึ้น
ผลผลิตได้คุณภาพมาตรฐานเกรด เอ มากขึ้น
ถุงทองเป็นถุงห่อผลไม้ที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ถุงทองเป็นถุงห่อผลไม้ที่มีคุณภาพ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
ช่วยให้ประหยัดเคมีภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไร
ช่วยให้ประหยัดเคมีภัณฑ์ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไร
มีลวดสำเร็จรูปติดกับถุงทุกใบ ประหยัดเวลาในการห่อมากขึ้น
มีลวดสำเร็จรูปติดกับถุงทุกใบ ประหยัดเวลาในการห่อมากขึ้น