การห่อผลมะม่วง

3 สเต็ปง่ายๆ วิธีใช้ถุงทองห่อผลไม้
สวมถุงที่ผลมะม่วง โดยจัดผลให้อยู่ตรงกลางถุงห่อผลไม้
จีบพับปากถุงเข้าหาจุดกึ่งกลางทั้งซ้ายและขวาให้ชิดก้านช่อ
ใช้ลวดที่อยู่มุมบนของถุงทองพันรอบปากถุงกับก้านช่อให้แน่น
**ควรพ่นเคมีฆ่าเชื้อราและกำจัดแมลงศัตรูพืชก่อนห่อผลไม้ 1 วัน